TRädgårdsdesign

Hjälp med att ta fram det unika hos ditt gröna rum.

 
IMG_2329.jpg

Förverkliga din gröna dröm
Vi kan hjälpa dig med utformning av allt ifrån den lilla balkongen eller radhusentren till hela trädgårdar, gårdar och andra gröna miljöer. 

 
 

Vill du ha hjälp med planeringen av en hel trädgård, en del av trädgården, t.ex. entrén eller uteplatsen eller bara en rabatt?

Oavsett storlek på projektet följer arbetet i princip samma steg:

Etapp 1: Platsbesök och skisser

 • Inventering av behov och önskemål (frågeformulär och/eller möte)
 • Platsbesök för att inventera förhållandena på platsen (främst för att kunna föreslå växtmaterial, ej inmätning)
 • Framtagande av 2-3 idéskisser över hela aktuell yta samt moodboard. 
 • Förslagen presenteras och diskuteras med kund.

Skiss_entre_Ritzen_utsnitt.jpg

Etapp 2: Illustrationsplan

 • Utifrån på kundens val, baserat på idéskisserna, tas en slutlig illustrationsplan över hela trädgården/gården/balkongen fram.
 • Förklarande text och förslag på karaktärsväxter ingår.

Tillval:

 • Vyer
 • 3D illustration 

Prissätts efter Etapp 1.

Illustrationsplan_Tillägg_Svartviken_utsnitt.jpg

Etapp 3: Detaljerade planer

Baserat på kundens behov och beroende på vem som ska genomföra anläggningen produceras detaljritningar i för utvalda ytor.

 • Markplaneringsplan – beskriver hårdgjorda ytor och växtbäddar
 • Planteringsplan – växtlista och exakt placering av växter
 • Utrustningsplan – möblering, belysning och annan utrustning
 • Ljussättningsplan – placering och spec av armaturer och lampor

För ett långsiktigt gott resultat rekommenderas även:

 • Skötselplan – Beskrivning av skötseln av ingående ytor och växter över hela året

Prissätts efter etapp Etapp 2, beroende på ytornas utformning.

Planteringsplan_entre_utsnitt.jpg