Miljöarbete

Design

 

Vid designuppdrag har vi alltid med oss ett miljöperspektiv. Detta innebär att vi: 

 • försöker bidra till den biologiska mångfalden genom att
  • medvetet välja växter och bevara stenrösen som kan fungera som skydd för olika djur, 
  • uppmuntra att kunden att behålla vildare hörnor av trädgården
  • uppmuntra att fågel-, fladdermus- och insektsbon sätts upp
  • uppmuntra skapande av dammar och våtbäddar
  • föreslå växtmaterial som bidrar med mat och boplatser till olika slags djur
 • uppmuntrar odling av ätbara växter för att stötta lokal matproduktion med mindre transporter som följd
 • förespråkar cirkulering av mull och näringsämnen genom användande av kompost
 • förespråkar att löv och nedklippta växter används som jordförbättring i den egna trädgården istället för att köras iväg

Transporter

För att minimera vår miljöpåverkan från transporter använder vi i första hand cykel för transporter inom Västerås Stad. Vi har låtit specialbyggd en transportcykel som med sin generösa lastlåda rymmer det mesta en trädgårdsmästare på väg behöver ha med sig. 

Vid uppdrag utanför Västerås och vid transporter som cykeln inte klarar av använder vi i första hand kommunala transportmedel och i sista hand bil. Så ofta som bara möjligt försöker vi samordna nödvändiga biltransporter med andra aktörer. 


Inköp 

Miljöaspekter beaktas alltid vid val av leverantör och produkt. Exempelvis prioriteras lokalt odlat växtmaterial och ekologiska textilier eller second hand för arbetskläder, Vi köper eldrivna maskinverktyg och miljömärkt el. Lång hållbarhet prioriteras före lågt pris.