OM mig och FUNK

En bättre miljö med växter.

 
 

Jag  som driver FUNK trädgård heter Sara Ellström. Mitt trädgårdsintresse kommer till stor del från min kärlek till naturen, som alltid varit en trygghet och inspiration för mig. Jag lärde mig tidigt namnen på alla blommorna på ängen och skogen var bästa lekplatsen. Jag finner så mycket glädje i att arbeta i trädgården, mycket för att det alltid finns något vackert att se på om man närmar sig växterna. 

När jag valde yrkesbana blev  kvalitet och hållbarhet min röda tråd. Efter examen inom Industriell Ekonomi och närmare 20 år i projektledande och verksamhetsutvecklande roller med miljö och arbetsmiljö i fokus hade

längtan efter ett mer praktiskt och skapande arbete växt sig så stark att jag valde att utbilda mig till trädgårdsmästare. Två fantastiska år på Trädgårdsmästarprogrammet i Enköping ledde fram till examen 2016. 

Att sedan starta eget företag blev mitt sätt att få ihop alla pusselbitarna. FUNK trädgård är både jordnära och kreativt och bidrar till att skapa levande hållbara miljöer som människor mår bra av. 

Sara Ellström
VD &  Trädgårdsmästare
FUNK trädgård AB

 
 
 FUNK står för Funktionell Urban NaturKunskap. Det är det det handlar om för mig. Att skapa gröna funktioner som människor behöver i en urban miljö, men med stor kunskap om naturens villkor. 

 FUNK står för Funktionell Urban NaturKunskap. Det är det det handlar om för mig. Att skapa gröna funktioner som människor behöver i en urban miljö, men med stor kunskap om naturens villkor.